Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein Deurne

Huisartsenpraktijk  Gezondheidsplein in Deurne is een groepspraktijk.

Er zijn vier huisartsen werkzaam: Marian van Montfort, Eefke Pistorius, Carolien Hofstra en Angelique Smulders.

Er werken zes  doktersassistenten: Franka van den Boogaart, Desiree Derks, Martine van de Westerlo, Selma Wijgmans, Eefke van Bakel en Els Coolen. De doktersassistenten hebben diverse taken: telefoon, administratie en diverse medische handelingen.

Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein is voor de chronische zorg aangesloten bij Zorggroep POZOB:  Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant. Er zijn drie praktijkondersteuners Somatiek werkzaam in de praktijk. Angelique Bisschops, Jolanda Haegens, Ine Daam. En 1 praktijkondersteuner GGZ: Jolijn Weijers.

De praktijk heeft een samenwerkingsverband met SHIFD (Stichting Huisartsen Innovatie en Facilitair Deurne) met drie andere huisartsenpraktijken in Deurne, Huisartsenpraktijk Bie en Kock, Huisartsenpraktijk Doensen en Huisartsenpraktijk de Poort. SHIFD heeft een praktijkmanager, Mascha Hendriks, in dienst. En twee verpleegkundig specialisten: Miran van Eijk en Manon van Leunen.

De praktijk vervult de avond-nacht en weekenddiensten via de Centrale Huisartsenpost in Helmond.
De huisartsen hebben oog voor de patiënten en hun gezinsverbanden, de verschillende generaties binnen een familie en de sociale context van patiënten. We willen maatwerk bieden met aandacht voor specifieke doelgroepen.
Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein biedt kwalitatieve zorg biedt aan haar patiënten, ongeacht herkomst of status. Er wordt verantwoorde zorg geboden, die continue beschikbaar is en gemakkelijk toegankelijk.
Hierbij werken we volgens de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. We hechten waarde aan solidariteit binnen het team. Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein vindt gastvrijheid belangrijk; naar patiënten toe, medewerkers, collega’s en andere bezoekers. We willen bijdragen aan de ontwikkeling en opleiding van aanstaande collega’s. Opleiding is daarom een speerpunt van de praktijk.

Om kwaliteit en veiligheid van de zorg beter te kunnen waarborgen, stelt de praktijk zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op. De praktijk neemt deel aan de NPA accreditatie. We vinden het belangrijk om veiligheid en daarmee kwaliteit te waarborgen binnen de praktijk voor medewerkers en patiënten.

De komende jaren zal de praktijk binnen de eerste lijn te maken krijgen met grote uitdagingen. Zoals de gevolgen van de vergrijzing met de daarbij horende toename van complexere zorg, de zorg voor de bewoners van de kleinschalige woonvormen en kwetsbare ouderen die thuis wonen, de verschuiving van tweedelijns zorg en ggz zorg naar de eerstelijnszorg. Dit alles vraagt, zeker in combinatie met krapte op de arbeidsmarkt,  naar innovatie en slimme zorg. Hierop wil Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein anticiperen door gebruik te maken van digitale en ICT verbeteringen. Daarnaast intensiveren van samenwerking met collega huisartsen en met andere partners binnen het Gezondheidsplein, met POZOB, SHIFD en met het Elkerliek ziekenhuis.  

Sterk door samenwerking

Binnen het Gezondheidsplein Deurne werken onderstaande praktijken samen  aan de beste zorg

Da Silva dieetadvies
Gezond Weten Diëtisten
Natuurlijk logopedie bij Mariska
Huisartsenpraktijk Gezondheidsplein Deurne
Osteopathie Maartje Baur
Basic Fit
JVDI De Fysioclub
JVDI De Fysioclub
Nicole Broeren Kinder-en allergie diëtist
Mondhygiëne Lilian Schouten
Natuurlijk logopedie bij Mariska
Podotherapeut Foodmore
Natuurlijk logopedie bij Mariska
Oefentherapie mensendieck Deurne
Revalidatiecentrum Medinello
Apotheek In ’t Groen
Revalidatiecentrum Medinello
Revalidatiecentrum Medinello